Chính sách đại lý

I. ĐẠI LÝ ONLINE

Không cần vốn, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi!

Hai buớc đơn giản  để trở thành Đại lý online

Bước 1. Đăng ký Đại lý Online

Vào trang Website: https://tomhum.com.vn ===> Liên hệ ====> Được công ty chấp thuận và cấp tài khoản Đại lý gửi vào Email của Đại lý

Bước 2. Kiếm tiền

 1. Tham khảo sản phẩm trên website: https://tomhum.com.vn

 2. Tiếp thị tìm kiếm khách hàng

 3. Tiếp thị tìm kiếm khách hàng

 4. Login: Dùng tài khoản Đại lý được cấp login vào hệ thống https://tomhum.com.vn/dashboard

 5. Khai báo thông tin khách hàng (tên, sđt, địa chỉ, hàng do khách đặt, thời gian giao hàng…)

 6. Khách hàng thanh toán trực tiếp cho công ty (Chuyển khoản hoặc tiền mặt)

 7. Công ty giao hàng cho khách hàng.

 8. Công ty thanh toán hoa hồng cho Đại lý online (Tiền mặt/ chuyển khoản)

 9. Kết thúc đơn hàng – Ghi nhận giao dịch thành công.

 10. Đại lý chăm sóc khách hàng

 11. Quyền lợi

  • Hoa hồng Đại lý trên doanh số bán hàng (Chú ý: Tất cả các khách hàng do Đại lý tìm kiếm và chăm sóc, Đại lý đó sẽ được hưởng hoa hồng của tất cả các đơn hàng mà Khách hàng đó đặt kể cả khách hàng đó đặt hàng trực tiếp với Công ty).

  • Hưởng Hoa hồng Đại lý được Công ty thanh toán ngay sau khi Đơn hàng đã được giao cho khách hàng và khách hàng thanh toán tiền cho Công ty, hoặc hoa hồng sẽ được thanh toán vào thời điểm cuối tháng kinh doanh.

  • Thưởng doanh số theo tháng, quý năm.

  • Được xác nhận là Đại lý online của Công ty trên danh sách Đại lý Công ty.

  • Hàng hóa được đảm bảo về chất lượng, xuất xứ từ Công ty.

 12. Kết nối, ràng buộc

  • Không có bất kỳ áp lực, ràng buộc về thời gian hay áp đặt doanh số giữa Đại lý Online và Công ty.

  • Đại lý Online có thể giới thiệu Đại lý Online mới và được hưởng hoa hồng môi giới 1 lần từ hoa hồng của đơn hàng đầu tiên do Đại lý Online mới tìm kiếm.

II. ĐẠI LÝ ONLINE ĐỘC LẬP

Không cần đầu tư, độc lập kinh doanh, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi.

3 buớc để  trở thành Đại lý Online độc lập

Bước 1. Đăng ký Đại lý Online độc lập

Vào trang Websitehttps://tomhum.com.vn ===> Đăng ký ngay Đại lý Online độc lập ====> Được công ty chấp thuận và cấp tài khoản Đại lý gửi vào Email của Đại lý.

Bước 2. Chuẩn bị giao nhận hàng

Tự Đại lý giao nhận hoặc hợp tác với cá nhân/tổ chức giao nhận

Bước 3. Kiếm tiền

 1. Tham khảo sản phẩm trên website: https://tomhum.com.vn

 2. Tiếp thị tìm kiếm khách hàng

 3. Login: Dùng tài khoản Đại lý được cấp login vào hệ thống https://tomhum.com.vn/thanh-vien

 4. Đặt hàng từ Website https://tomhum.com.vn

 5. Thanh toán cho Công ty

 6. Nhận hàng từ Công ty, giao cho khách hàng.

 7. Đại lý chăm sóc khách hàng

 8. Quyền lợi

  • Hưởng triết khấu đại lý trên doanh số bán hàng

  • Chiết khấu Đại lý được Công ty trừ trực tiếp vào giá án cho mỗi đơn hàng

  • Thưởng doanh số theo tháng, quý năm.

  • Được xác nhận là Đại lý online của Công ty trên danh sách Đại lý Công ty.

  • Hàng hóa được đảm bảo về chất lượng, xuất xứ từ Công ty

 9. Kết nối, ràng buộc

  • Không có bất kỳ áp lực, ràng buộc về thời gian hay áp đặt doanh số giữa Đại lý Online độc lập và Công ty.

  • Đại lý Online độc lập có thể giới thiệu Đại lý mới và được hưởng hoa hồng môi giới 1 lần từ hoa hồng của đơn hàng đầu tiên do Đại lý mới tìm kiếm.

III. ĐẠI LÝ TRUYỀN THỐNG

Đầu tư nhỏ gọn, không phải rủi ro hàng tồn.

3 buớc để trở thành  đại lý truyền thống

Bước 1. Ký hợp đồng đại lý với Công ty

Bước 2. Đầu tư bể nuôi, hệ thống làm lạnh, nước biển, cân và các vận dụng cần thiết khác. Được Công ty tư vấn miễn phí Hotline:….

Bước 3. Nhập hàng từ Công ty và tự chủ kinh doanh.

 1. Công ty xác lập tài khoản đại lý sau khi ký hợp đồng.

 2. Tiếp thị tìm kiếm khách hàng

 3. Login: Dùng tài khoản Đại lý được cấp login vào hệ thống https://tomhum.com.vn/thanh-vien

 4. Đặt hàng từ Website https://tomhum.com.vn

 5. Thanh toán cho Công ty

 6. Nhận hàng từ Công ty, giao cho khách hàng.

 7. Đại lý chăm sóc khách hàng

 8. Quyền lợi

  • Hưởng tối đa chiết khấu đại lý trên doanh số bán hàng.

  • Chiết khấu Đại lý được Công ty trừ trực tiếp vào giá án cho mỗi đơn hàng

  • Thưởng doanh số theo tháng, quý năm.

  • Được xác nhận là Đại lý của Công ty trên danh sách Đại lý Công ty.

  • Hàng hóa được đảm bảo về chất lượng, xuất xứ từ Công ty

  • Đại lý được tư vấn hỗ trợ trực tiếp từ Công ty từ việc đầu tư trang thiết bị đến bán hàng.

  • Đại lý được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về sản phẩm của Công ty.

 

Tư vấn